ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดุจเดือน ซึมรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2556,11:38  อ่าน 692 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น (สช)
ชื่ออาจารย์ : นายเข็มพลอย อังคนา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2556,11:31  อ่าน 684 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น (สช)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิรมล ธงฉิมพลี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2556,11:30  อ่าน 694 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น (สช)
ชื่ออาจารย์ : นางสุนทรา มณีพงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2556,11:26  อ่าน 692 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น (สช)
ชื่ออาจารย์ : นางเขมจิรา จำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2556,11:22  อ่าน 703 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น (สช)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธีรดา โกสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2556,11:20  อ่าน 776 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น (สช)
ชื่ออาจารย์ : นางจิราพรรณ สนองทิพากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2556,11:15  อ่าน 704 ครั้ง
รายละเอียด..