ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนคนเก่ง เข้าร่วมรายการ true A-math ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 11
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2559,15:00   อ่าน 574 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทองที่ 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอนรรฆอร สำเร็จรัมย์
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,17:02   อ่าน 1021 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทองที่ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเบญจพร เดชเจริญ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,16:59   อ่าน 1068 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทองที่ 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงตวิษา สุขรัมย์
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,16:54   อ่าน 601 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-3 เหรียญทองที่ 1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรุ่งนภา ไกรพงษ์
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2559,16:49   อ่าน 694 ครั้ง