ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูสอนภาษาจีน (อ่าน 32) 11 พ.ค. 61
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครครูและภารโรง ปีการศึกษา 2561 หลายอัตรา (อ่าน 193) 26 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนและหลังเปิดภาคเรียน (อ่าน 79) 22 มี.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 151) 30 ม.ค. 61
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบสมัครเข้าเรียน (อ่าน 131) 22 ม.ค. 61
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 421) 17 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 369) 06 พ.ค. 60
โรงเรียนบำรุงวิทยา ประกาศรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 549) 03 เม.ย. 60
รับสมัครครูต่างชาติ (เต็มเวลา – ตลอดปีการศึกษา) (อ่าน 383) 29 ธ.ค. 59
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 446) 29 ธ.ค. 59
ติดตามกิจกรรมโรงเรียนผ่านเว็บเพจทาง Facebook (อ่าน 519) 29 มิ.ย. 59
ใบสมัครสอบครู (อ่าน 808) 29 ก.ย. 58