ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ด้วยโรงเรียนบำรุงวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา  2560  ขึ้นในวันอาทิตย์ที่  4  กุมภาพันธ์  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  การรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง  เพื่อพัฒนาโรงเรียนตาอไป  โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
ภาคเช้า  ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล 1-3
  08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน
  09.00-10.30 น.  ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในหอประชุม
  10.30-12.00 น.  ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น
****************************************************
ภาคบ่าย  ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา  ป.1-ป.6
   13.00-14.30 น.  ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในหอประชุม
  14.30-16.00 น.  ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น


โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 703 ครั้ง