ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

 

กำหนดการขอรับใบสมัคร  ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องอนุบาล วันที่  ๒๒ -๓๑   มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.  ในเวลาราชการ

กำหนดยื่นใบสมัครและเอกสารการรับสมัคร  วันที่  ๑ - ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโดม   เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เกณฑ์อายุที่รับเข้าเรียน  ชั้นเตรียมอนุบาล  อายุไม่ต่ำกว่า  ๒  ปี  ๖  เดือน  นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

                                       ชั้นอนุบาล  ๑  อายุ  ๓  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

กำหนดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและทดสอบความพร้อมนักเรียนที่สมัครอนุบาล  ๑ 

            วันเสาร์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐๑ เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป

กำหนดวันจับฉลาก  กรณีที่นักเรียนสมัครชั้นอนุบาล  ๑ ผ่านการทดสอบความพร้อมเกินจำนวน  โรงเรียนจะทำการจับฉลากในวันอาทิตย์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโดม

กำหนดทดสอบความรู้พื้นฐาน

นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ของโรงเรียนบำรุงวิทยา  ทดสอบความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าเรียนชั้น  ป.๑  ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  อาคารอนุบาล

            นักเรียนทั่วไป ชั้น  ป.๑ – ป.๖  สอบวัดความรู้พื้นฐานในวันเสาร์  ที่ ๓  มีนาคม    ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคาร  ๕  (อาคาร ๖๘ ปี)

กำหนดวันประกาศรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนรับเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑

            ชั้นเตรียมอนุบาล  และอนุบาล  ๑          วันจันทร์ที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

            นักเรียนทั่วไปชั้น  ป.๑ – ป.๖  ที่สอบผ่านการวัดความรู้                                      วันเสาร์ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๑

กำหนดวันมอบตัว

            ชั้นเตรียมอนุบาล  และอนุบาล  ๑          วันที่เสาร์ที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๑        เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

             นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เรียนชั้น ป. ๑  โรงเรียนบำรุงวิทยา  มอบตัววันพุธที่  ๑๐  วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  อาคารอนุบาล

            นักเรียนทั่วไปที่สมัครชั้น ป.๑ – ป.๖                                   

วันเสาร์ที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๑   ณ  อาคาร ๒    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

            ติดต่อสอบถามราบละเอียดได้ที่งานธุรการ  โรงเรียนบำรุงวิทยา

            โทรศัพท์  ๐ – ๔๔๖๖ – ๐๓๗๒,  ๐ – ๔๔๖๒ – ๓๓๕๔  หรือ  www.bamrungwittaya.ac.th  

หรือทาง  Facebook  Page  พิมพ์ค้นหาคำว่า  โรงเรียนบำรุงวิทยา – ป้วยมิ้น

 
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 1183 ครั้ง