ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐


กำหนดการขอรับใบสมัคร  วันที่  ๒๓ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.  ในเวลาราชการ

กำหนดยื่นใบสมัคร  วันที่  ๑ - ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เกณฑ์อายุที่รับเข้าเรียน  ชั้นเตรียมอนุบาล  อายุไม่ต่ำกว่า  ๒  ปี  ๖  เดือน  นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

                                       ชั้นอนุบาล  ๑  อายุ  ๓  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

กำหนดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและทดสอบความพร้อมนักเรียนที่สมัครอนุบาล  ๑ 

            วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น.

กำหนดทดสอบความรู้พื้นฐาน

            นักเรียนชั้น  ป.๑ – ป.๖                        วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐

กำหนดวันประกาศรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนรับเข้าเรียน

            ชั้นเตรียมอนุบาล  และอนุบาล  ๑          วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

            ชั้น  ป.๑ – ป.๖                                       วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐

กำหนดวันมอบตัว

            ชั้นเตรียมอนุบาล  และอนุบาล  ๑          วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๐         เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

            ชั้น  ป.๑ – ป.๖                                       วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐     เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

 

            ติดต่อสอบถามราบละเอียดได้ที่งานธุรการ  โรงเรียนบำรุงวิทยา

            โทรศัพท์  ๐ – ๔๔๖๖ – ๐๓๗๒๐ – ๔๔๖๒ – ๓๓๕๔  หรือ  www.bamrungwittaya.ac.th  

หรือทาง  Facebook  Page  พิมพ์ค้นหาคำว่า  โรงเรียนบำรุงวิทยา – ป้วยมิ้น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 903 ครั้ง