ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่องดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน-หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบำรุงวิทยา (อ่าน 37) 22 พ.ย. 61
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน-หอประชุมอเนกประสงค์ (อ่าน 55) 03 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูทุกสาขาวิชา หลายอัตรา (อ่าน 186) 29 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูสอนภาษาจีน (อ่าน 197) 11 พ.ค. 61
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนและหลังเปิดภาคเรียน (อ่าน 228) 22 มี.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 350) 30 ม.ค. 61
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบสมัครเข้าเรียน (อ่าน 286) 22 ม.ค. 61
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 615) 17 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 583) 06 พ.ค. 60
โรงเรียนบำรุงวิทยา ประกาศรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 738) 03 เม.ย. 60
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 605) 29 ธ.ค. 59
รับสมัครครูต่างชาติ (เต็มเวลา – ตลอดปีการศึกษา) (อ่าน 713) 29 ธ.ค. 59
ติดตามกิจกรรมโรงเรียนผ่านเว็บเพจทาง Facebook (อ่าน 733) 29 มิ.ย. 59
ใบสมัครสอบครู (อ่าน 934) 29 ก.ย. 58