ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครครูและภารโรง ปีการศึกษา 2561 หลายอัตรา (อ่าน 116) 26 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนและหลังเปิดภาคเรียน (อ่าน 46) 22 มี.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 127) 30 ม.ค. 61
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบสมัครเข้าเรียน (อ่าน 104) 22 ม.ค. 61
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 370) 17 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 341) 06 พ.ค. 60
โรงเรียนบำรุงวิทยา ประกาศรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 517) 03 เม.ย. 60
รับสมัครครูต่างชาติ (เต็มเวลา – ตลอดปีการศึกษา) (อ่าน 360) 29 ธ.ค. 59
โรงเรียนบำรุงวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 417) 29 ธ.ค. 59
ติดตามกิจกรรมโรงเรียนผ่านเว็บเพจทาง Facebook (อ่าน 476) 29 มิ.ย. 59
ใบสมัครสอบครู (อ่าน 785) 29 ก.ย. 58