ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้รับใบอนุญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์นิเทศ คณะครู พร้อมนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563 โดยมีประธานมูลนิธิ คุณชวลิต วานิชกิจ เป็นประทานผู้มอบมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,18:48   อ่าน 78 ครั้ง