ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Las) ปีการศึกษา 2562
คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบำรุงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Las) ปีการศึกษา 2562 ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มากกว่า 80 คะแนน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,11:20   อ่าน 105 ครั้ง