ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๐ ที่จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้รับใบอนุญาต ประธานมูลนิธิ ผู้จัดการ คณะกรรมการมูลนิธิ และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๐ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๐ กล่าวสุนทรพจน์ เด็กหญิง กุลกนก สาโรจน์ ป๓/๕ เหรียญ เงิน ผู้ฝึกซ้อม 柴艳菲 กล่าวสุนทรพจน์ เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยธรรม ป.๕/๔ เหรียญ ทองแดง ผู้ฝึกซ้อม 陈元秀 ร้องเพลง เด็กหญิงดลยา พรมแก้ว ป.๒/๑ เหรียญ ทอง ผู้ฝึกซ้อม นางสาววิภาวี สังฆะวรรณา เล่านิทาน เด็กหญิงปิ่นประภัส นิลม้าย ป๓/๒ เหรียญ ทองแดง ผู้ฝึกซ้อม 赵润莉 เล่านิทาน เด็กหญิงธนัญชนก สะออนรัมย์ ป.๔/๕ เหรียญ ทองแดง ผู้ฝึกซ้อม 曹冬雨 คัดลายมือ เด็กหญิงประภัสสร จงรัมย์ ป.๓/๑ เหรียญ ทอง ผู้ฝึกซ้อม任丽丽 คัดลายมือ เด็กหญิงฉัตราภา วิเชียรสินธุ์ ป.๖/๕ เหรียญ ทอง ผู้ฝึกซ้อม 任丽丽 ท่องกลอน เด็กหญิงวันวิสา วีระพันธ์ ป.๓/๔ เหรียญ ทอง ผู้ฝึกซ้อม 王冬子
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2562,10:26   อ่าน 304 ครั้ง