ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบำรุงวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น เพื่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่ ผู้เป็นกวีเอก และเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายของสังคม ซึ่ง“วันสุนทรภู่” และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,13:49   อ่าน 522 ครั้ง