ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดี ผลการทดสอบ O-NET
วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562 คณะกรรมการทางการศึกษา ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบำรุงวิทยา ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม และวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ที่มีคะแนนสูงกว่า 80 คะแนน ณ โรงเรียนบำรุงวิทยา
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2562,15:44   อ่าน 856 ครั้ง