ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศยบัตรและวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบำรุงวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวุฒิบัตรชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยช่วงเช้ามีการเดินขบวนรอบตลาดลำปลายมาศอย่างสวยงาม และเข้าพิธีรับมอบประกาศบัตรและวุฒิบัตรโดยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มารยาทดี ณ โรงเรียนบำรุงวิทยา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2562,10:52   อ่าน 1435 ครั้ง