ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา2561
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ 2561 คณะครูโรงเรียนบำรุงวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี มีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดการแสดง science show และได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งที่ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบำรุงวิทยา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,08:51   อ่าน 777 ครั้ง