ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบำรุงวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีการแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัย การเล่าประวัติของสุนทรภู่ การท่องทำนองเสนาะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 การประกวดตัวละครในวรรณคดีที่ท่านสุนทรผู้เป็นผู้แต่ง โดยผู้เข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-6 และมีการแสดงละครที่ให้ข้อคิดในเรื่องของภัยยาเสพติด บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ณ โรงเรียนบำรุงวิทยา
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,14:52   อ่าน 1346 ครั้ง