ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่  20 - 21 มกราคม 2561  คณะผู้บริหาร โรงเรียนบำรุงวิทยา คณะครูและนักเรียนจาก 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบำรุงวิทยา โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์. โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง. โรงเรียนวัดบ้านตะขบ และโรงเรียนจันทราวาส ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณโรงเรียนบำรุงวิทยา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากมูลนิธิชมรมกระโดดเชือกสมเด็จพระเทพฯ กทม. ที่ได้ให้ความรู้และมอบสุขภาพดีๆ ตลอดจนการอบรมเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดี
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,15:10   อ่าน 479 ครั้ง