ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน

                                         เพลงมาร์ชโรงเรียนบำรุงวิทยา

เนื้อร้อง : รัชนี   พงศ์ทิพากร                                        ทำนอง : สมศักดิ์   พงศ์ทิพากร

เรียบเรียง : อนุรัตน์   แก้วศรีนวน

 

            โรงเรียนบำรุงวิทยา                                         แหล่งศึกษาพัฒนาชนรุ่นใหม่

เรียนคือเล่น  เล่นคือเรียน  พากเพียรไป                       พาเด็กไทยเติบใหญ่พัฒนา

            เป็นเวที  ฝึกสมองลองปัญญา                          เพื่อนำพาความก้าวหน้าสถาพร

สร้างชื่อเสียงลือเลื่องขจรไกล                                     เราภูมิใจในบำรุงวิทยา

            โรงเรียนบำรุงวิทยา                                         ร่วมรักษาคุณธรรม  ประจำจิต

รู้ถูกผิดสิ่งดีมีวินัย                                                        เชิดชูให้มีสุขนิรันดร

 

                                          
                                                    มาร์ชเหลือง-แดง

เนื้อร้อง : ทวีศักดิ์   ชัยเฉลียว                                       ทำนอง : อนุรัตน์   แก้วศรีนวน

            : ปราณี   ดุจจานุทัศน์                                      เรียบเรียง : อนุรัตน์   แก้วศรีนวน

 

            เกียรติบำรุง  รุ่งเรือง  กิจวิทยา                         ชาวประชา  ชื่นชม  การศึกษา

แหล่งประสิทธิ์  ประสาท  มวลวิชา                            พัฒนา  สร้างสรรค์  สังคมไทย

            เราทุกคน  เปี่ยมล้น  ด้วยความสุข                  เรียนสนุก  มุ่งมั่น  ไม่หวั่นไหว

เลือดเหลืองแดง  สีแห่ง  รวมน้ำใจ                              เกียรติเกรียงไกร  กีฬาเด่น  ไม่เป็นรอง

            รับผิดชอบ  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้                          เราเชิดชู  ผู้ทำดี  ดีสนอง

ซื่อสัตย์  สามัคคี  ภักดีปอง                                         เราทั้งผอง  ต้องพากเพียร  เรียนวิชา

            ชนชื่นชม  ศรัทธา  มาร่วมใจ                           บริการให้  กิจสมหวัง  ดังปรารถนา

เราภูมิใจ  ในบำรุง  วิทยา                                             พัฒนา  เยาวชนไทย  ให้งดงาม

WMA Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB