ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบำรุงวิทยา
368 ถ.วงษ์มณีอุทิศ   ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
เบอร์โทรศัพท์ 661338
Email : bamrungwittaya@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :