ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ค. 59 จัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2559
โรงเรียนบำรุงวิทยา
30 พ.ค. 59 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบำรุงวิทยา
09 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบำรุงวิทยา
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบำรุงวิทยา
09 ก.ค. 59 นักเรียนชั้นป.1 และ ป.2 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์โคราช
สวนสัตว์โคราช
18 ก.ค. 59 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559
อำเภอลำปลายมาศ
23 ก.ค. 59 นักเรียนชั้นป.5 และ ป.6 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
30 ก.ค. 59 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์โคราช
สวนสัตว์โคราช
31 ก.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบำรุงวิทยา
06 ส.ค. 59 นักเรียนชั้นป.3 และ ป.4 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ และ วัดสมเด็จพระพุฒาจารย์โต จ.นครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ และ วัดสมเด็จพระพุฒาจารย์โต จ.นครราชสีมา
17 ส.ค. 59 จัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปชมนิทรรศการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์